გამომცემლობა “პედაგოგიკის” წიგნების ავტორები არიან საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების პროფესორები და სერტიფიცირებული მასწავლებლები:
მ.თევდორაშვილი

ი. ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური 42-ე საჯარო სკოლის მათემატიკის სერტიფიცირებული მასწავლებელი


ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ტრენერი, სხვადასხვა პროექტებისა და პროგრამების მონაწილე, სტატიებისა და სახელმძღვანელოების ავტორი.