გამომცემლობა “პედაგოგიკის” წიგნების ავტორები არიან საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების პროფესორები და სერტიფიცირებული მასწავლებლები:
თ.ჭყონია

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სკოლა „ჯეჯილის“ მათემატიკის სერტიფიცირებული მასწავლებელი


ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრის პედაგოგი, სკოლა „ჯეჯილის“ და რ. შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებლის მათემატიკის სერტიფიცირებული მასწავლებელი.
ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სტატიებისა და სახელმძღვანელოების ავტორი.