გამომცემლობა “პედაგოგიკის” წიგნების ავტორები არიან საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების პროფესორები და სერტიფიცირებული მასწავლებლები:
ლ.ტრაპაიძე

ევროპული სასწავლებლის მათემატიკის სერტიფიცირებული მასწავლებელი


რ. შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებლის მათემატიკის სერტიფიცირებული მასწავლებელი, სხვადასხვა პროექტებისა და პროგრამების მონაწილე, სტატიებისა და სახელმძღვანელოების ავტორი.