გამომცემლობა “პედაგოგიკის” წიგნების ავტორები არიან საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების პროფესორები და სერტიფიცირებული მასწავლებლები:
მ.ფაცაცია

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, პედაგოგიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი


სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრის ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, მრავალი სამეცნიერო ნაშრომისა და სახელმძღვანელოს ავტორი.

ერთიანი ეროვნული საგამოცდო  კომისიის მათემატიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი,  მასწავლებლების სასერტიფიკაციო საგამოცდო კომისიის წევრი, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის სათათბიროს წევრი.

დაჯილდოებულია საქართველოს ღირსების ორდენით.