გამომცემლობა “პედაგოგიკის” წიგნების ავტორები არიან საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების პროფესორები და სერტიფიცირებული მასწავლებლები:
ი.რუხაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დოქტორი


ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 100-ზე მეტი სტატიისა და წიგნის ავტორი, მრავალი სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე.

საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ი.გოგებაშვილის სახელობის პრემიის ლაურეატი.