გამომცემლობა “პედაგოგიკის” წიგნების ავტორები არიან საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების პროფესორები და სერტიფიცირებული მასწავლებლები:
თ.ახობაძე

თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი


​ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, „ევროპული სკოლის“ მათემატიკის კათედრის გამგე, მათემატიკის მასწავლებელი. ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 60-ზე მეტი სტატიისა და წიგნის ავტორი, მათ შორის 11 იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალის. მრავალი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისა და საგრანტო სამეცნიერო პროექტების მონაწილე. 2011-2012 წწ. მიენიჭა საუკეთესო სერტიფიცირებული მასწავლებლისა და მენტორ-მასწავლებლის სტატუსი. საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში.