ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:44
ISBN:978-99928-11-11-5
ფასი:8 ლარი

ტესტური დავალებების მეშვეობით შესაძლებელია შევამოწმოთ, თუ რამდენად დაძლია მეორეკლასელმა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მოთხოვნები.