ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი პირველი ვარიანტი
სახეობა:შემაჯამებელი დავალებები
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-45-0
ფასი:2 ლარი

მათემატიკის რვეულში საკონტროლო წერისათვის  წარმოდგენილია საკონტროლო წერის ნიმუშები. საკონტროლო წერის ნიმუშები დაეხმარემა მასწავლებელს შეაფასოს, თუ რამდენად წარმატებით გაართვა თავი მოსწავლემ შესწავლილ მასალას.