ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი მეორე ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:112
ISBN:978-99928-11-36-8
ფასი:18 ლარი

სახელმძღვანელოს შინაარსი ხელს უწყობს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მასალის შესწავლას და უნარ-ჩვევების განვითარებას, დაწერილია ასაკისათვის შესაფერისი, ადვილად გასაგები ენით.
სახელმძღვანელოში საკვანძო საკითხები მუშავდება მრავალმხრივად და საფუძვლიანად.
სახელმძღვანელო შეიძლება ეფექტურად გამოვიყენოთ სასწავლო პროცესში განურჩევლად იმისა, თუ რა წიგნებით სწავლობდნენ მოსწავლეები წინა წლებში.

 

სახელმძღვანელოს ახლავს:


•    სავარჯიშო რვეული
•    ტესტური დავალებების რვეული 
•    რვეული საკონტროლო წერისათვის
•    დამატებითი სავარჯიშოები