ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:სავარჯიშო რვეული
გვერდ.რაოდ.:76
ISBN:978-99928-11-28-3
ფასი:7 ლარი

მათემატიკის სავარჯიშო რვეულში წარმოდგენილი დავალებები მრავალფეროვანია და ემსახურება სხვადასხვა სახის უნარ-ჩვევების დაუფლებას. დავალებების შესრულებისას სასურველია, მოსწავლეებს მივცეთ დამოუკიდებელი მეშაობის მეტი საშუალება.