ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:მოსწავლის რვეული
გვერდ.რაოდ.:72
ISBN:978-99928-11-64-1
ფასი:13 ლარი

მათემატიკის სავარჯიშო რვეულში წარმოდგენილი დავალებები საწყის ეტაპზე მოსწავლეებს შეიძლება წაუკითხოს მასწავლებელმა ან მშობელმა. დავალებები მრავალფეროვანია და ემსახურება სხვადასხვა სახის უნარ-ჩვევების დაუფლებას. დავალებების შესრულებისას სასურველია, მოსწავლეებს მივცეთ დამოუკიდებელი მეშაობის მეტი საშუალება.