ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:208
ISBN:978-99928-11-29-0
ფასი:5 ლარი

მასწავლებლის წიგნი განკუთვნილია დაწყებითი სკოლის მასწავლებელთათვის, რომლებიც მესამეკლასელებს ასწავლიან ი. რუხაძის ავტორობით შედგენილი სახელმძღვანელოთი.

 

მასწავლებლის წიგნი შეიცავს: შესავალს, ეროვნულ სასწავლო გეგმას მესამე კლასისთვის, შინაარსისა და მიზნების რუკას, შედეგების რუკას, მოსწავლის წიგნი სტრუქტურული ერთეულის (პუნქტის) დეტალურ კომენტარს (გვერდების მითითებით), სავარჯიშოების ამოხსნასა და პასუხებს, დამატებით სავარჯიშოებს, შეფასების ფორმებს, სანიმუძო გაკვეთილების სცენარებს.