ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:72
ISBN:978-99928-11-32-0
ფასი:8 ლარი

ტესტური დავალებების მეშვეობით შესაძლებელია შევამოწმოთ, თუ რამდენად დაძლია მეოთხეკლასელმა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მოთხოვნები.