ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:100
ISBN:978-99928-11-57-3
ფასი:11 ლარი

მათემატიკის დამატებითი სავარჯიშოების კრებულში წარმოდგენილი დავალებები მოსწავლეს დაეხმარება, განიმტკიცოს და გაიმეოროს შესწავლილი საკითხები, გაიღრმავოს და გაიფართოვოს ცოდნა, განივითაროს შეძენილი უნარ-ჩვევები. დამატებითი სავარჯიშოები შეიძლება გამოვიყენოთ, როგორც საკლასო, ასევე საშინაო სამუშაოსთვის.