ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:200
ISBN:978-99928-11-31-3
ფასი:5 ლარი

მასწავლებლის წიგნი განკუთვნილია დაწყებითი სკოლის მასწავლებელთათვის, რომლებიც მეოთხეკლასელებს ასწავლიან

ი. რუხაძის ავტორობით შედგენილი სახელმძღვანელოთი.


მასწავლებლის წიგნი შეიცავს: შესავალს, ეროვნულ სასწავლო გეგმას მეოთხე კლასისთვის, შინაარსისა და მიზნების რუკას, შედეგების რუკას, მეთოდურ რეკომენდაციებს, მეოთხე კლასის მოსწავლის სახელმძღვანელოს სავარჯიშოების ამოხსნასა და პასუხებს, დამატებით სავარჯიშოებს, სანიმუშო გაკვეთილების სცენარებს.