ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:60
ISBN:978-99928-11-56-6
ფასი:8 ლარი

ტესტური დავალებების მეშვეობით შესაძლებელია შევამოწმოთ, თუ რამდენად დაძლია მეხუთეკლასელმა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მოთხოვნები.