ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:36
ISBN:978-99928-11-63-3
ფასი:8 ლარი

ტესტური დავალებების მეშვეობით შესაძლებელია შევამოწმოთ, თუ რამდენად დაძლია პირველკლასელმა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მოთხოვნები.