ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი
სახეობა:მათამეტიკის რვეული (II ვარიანტი)
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-53-5
ფასი:2 ლარი

მათემატიკის რვეულში საკონტროლო წერისათვის წარმოდგენილია საკონტროლო წერის ნიმუშები. საკონტროლო წერის ნიმუშები დაეხმარემა მასწავლებელს შეაფასოს, თუ რამდენად წარმატებით გაართვა თავი მოსწავლემ შესწავლილ მასალას.​