ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:64
ISBN:978-99928-11-65-8
ფასი:8 ლარი

​ტესტური დავალებების მეშვეობით შესაძლებელია შევამოწმოთ, თუ რამდენად დაძლია მეექვსეკლასელმა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მოთხოვნები.