ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი პირველი ვარიანტი
სახეობა:შემაჯამებელი დავალებები
გვერდ.რაოდ.:24
ISBN:978-99928-11-66-5
ფასი:2 ლარი

​მათემატიკის რვეულში საკონტროლო წერისათვის  წარმოდგენილია საკონტროლო წერის ნიმუშები. საკონტროლო წერის ნიმუშები დაეხმარემა მასწავლებელს შეაფასოს, თუ რამდენად წარმატებით გაართვა თავი მოსწავლემ შესწავლილ მასალას.