ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი
სახეობა:მათემატიკის რვეული (II ვარიანტი)
გვერდ.რაოდ.:24
ISBN:978-99928-11-67-2
ფასი:2 ლარი

მათემატიკის რვეულში საკონტროლო წერისათვის წარმოდგენილია საკონტროლო წერის ნიმუშები. საკონტროლო წერის ნიმუშები დაეხმარემა მასწავლებელს შეაფასოს, თუ რამდენად წარმატებით გაართვა თავი მოსწავლემ შესწავლილ მასალას.