ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:56
ISBN:978-99928-11-42-9
ფასი:11 ლარი

მათემატიკის დამატებითი სავარჯიშოების კრებულში წარმოდგენილი დავალებები მოსწავლეს დაეხმარება, განიმტკიცოს და გაიმეოროს შესწავლილი საკითხები, გაიღრმავოს და გაიფართოვოს ცოდნა, განივითაროს შეძენილი უნარ-ჩვევები. დამატებითი სავარჯიშოები შეიძლება გამოვიყენოთ, როგორც საკლასო, ასევე საშინაო სამუშაოსთვის.