ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 8 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი, ელექტრონული ვერსია
გვერდ.რაოდ.:123
ISBN:978-99928-11-90-0
ფასი:2,5 ლარი

მერვე კლასის სახელმძღვანელოზე მუშაობდნენ საქართველოს

ოთხი წამყვანი უნივერსიტეტის თერთმეტი პროფესორი და ორი სერტიფიცირებული მასწავლებელი:

ი. რუხაძე, გ. სოხაძე, თ. ახობაძე, ა. ფურცელაძე, მ. ფაცაცია,

ა. ტყეშელაშვილი, ზ. თედიაშვილი, თ. ჭყონია, რ. სურმანიძე,

მ. ჭაბაშვილი, პ. ბაბილუა, მ. თევდორაშვილი, ლ. ტრაპაიძე.

გამომცემლობის მთავარი რედაქტორი  ნ. ბაციკაძე.

 

მერვე კლასის მასწავლებლის წიგნში წარმოდგენილია:

ეროვნული სასწავლო გეგმა მერვე კლასისათვის, შინაარსისა და

მიზნების რუკა, შედეგების რუკა, რჩევები და მითითებები მასწავლებელთათვის, მერვე კლასის მოსწავლის სახელმძღვანელოს სავარჯიშოების ამოხსნა და პასუხები.