ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი II ნაწილი, ძველი გამოცემა
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:124
ISBN:978-99928-11-88-9
ფასი:9,5 ლარი

სახელმძღვანელოს თითოეული საგაკვეთილო მასალა გამიზნულია 1-2 აკადემიური მეცადინეობისთვის. კლასთან ერთად, მიზანშეწონილია, საგულდაგულოდ დამუშავდეს 3-4 საკვანძო დავალება, მასალის დანარჩენი ნაწილი მასწავლებელმა შეუძლია გამოიყენოს საკუთარი შეხედულებისამებრ. 
სახელმძღვანელო უზრუნველყოფს უმცროსკლასელთა საფუძვლიან მომზადებას მათემატიკაში, განუვითარებს მათ შემეცნებით ინტერესებსა და ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს.