ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი I ნაწილი, ძველი გამოცემა
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:112
ISBN:978-99928-11-37-4
ფასი:9,5 ლარი

​სახელმძღვანელო შედგება 56 საგაკვეთილო მასალისაგან. თითოეული საგაკვეთილო მასალა გამიზნულია 1-2 აკადემიური მეცადინეობისთვის. კლასთან ერთად, მიზანშეწონილია, საგულდაგულოდ დამუშავდეს 3-4 საკვანძო დავალება, მასალის დანარჩენი ნაწილი მასწავლებელმა შეუძლია გამოიყენოს საკუთარი შეხედულებისამებრ. სახელმძღვანელოში არსებული ყველა დავალების შესრულება არ არის სავალდებულო ყოველი მოსწავლისათვის. თითოეულ მათგანს უფლება აქვს, საპროგრამო მასალა შეისწავლოს თავისი უნარისა და შესაძლებლობების მიხედვით.
სახელმძღვანელო უზრუნველყოფს უმცროსკლასელთა საფუძვლიან მომზადებას მათემატიკაში, განუვითარებს მათ შემეცნებით ინტერესებსა და ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს.