ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი ( II ნაწილი)
სახეობა:სახელმძღვანელო
გვერდ.რაოდ.:124
ISBN:978-99928-11-02-1
ფასი:9 ლარი

​სახელმძღვანელო შედგება 64 საგაკვეთილო მასალისაგან. თითოეული საგაკვეთილო მასალა გამიზნულია 1-2 აკადემიური მეცადინეობისთვის. კლასთან ერთად, მიზანშეწონილია, საგულდაგულოდ დამუშავდეს 3-4 საკვანძო დავალება, მასალის დანარჩენი ნაწილი მასწავლებელმა შეუძლია გამოიყენოს საკუთარი შეხედულებისამებრ. 
სახელმძღვანელო უზრუნველყოფს უმცროსკლასელთა საფუძვლიან მომზადებას მათემატიკაში, განუვითარებს მათ შემეცნებით ინტერესებსა და ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს.