ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:96
ISBN:978-99928-11-43-6
ფასი:8,5 ლარი

მათემატიკის დამატებითი სავარჯიშოების კრებულში წარმოდგენილი დავალებები მოსწავლეს დაეხმარება, განიმტკიცოს და გაიმეოროს შესწავლილი საკითხები, გაიღრმავოს და გაიფართოვოს ცოდნა, განივითაროს შეძენილი უნარ-ჩვევები. დამატებითი სავარჯიშოები შეიძლება გამოვიყენოთ, როგორც საკლასო, ასევე საშინაო სამუშაოსთვის.