ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:მოსწავლის რვეული
გვერდ.რაოდ.:72
ISBN:978-99928-11-10-8
ფასი:18 ლარი

მათემატიკის სავარჯიშო რვეულში წარმოდგენილი დავალებები მრავალფეროვანია და ემსახურება სხვადასხვა სახის უნარ-ჩვევების დაუფლებას. დავალებების შესრულებისას სასურველია, მოსწავლეებს მივცეთ დამოუკიდებელი მეშაობის მეტი საშუალება.