ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი პირველი ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:87
ISBN:978-99928-11-40-5
ფასი:18 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი მეორე ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:80
ISBN:978-99928-11-60-3
ფასი:18 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:მოსწავლის რვეული
გვერდ.რაოდ.:72
ISBN:978-99928-11-64-1
ფასი:13 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:36
ISBN:978-99928-11-63-3
ფასი:8 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:რვეული საკლასო წერისათვის
გვერდ.რაოდ.:64
ISBN:978-99928-11-63-3
ფასი:3.5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:56
ISBN:978-99928-11-42-9
ფასი:11 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:261
ISBN:978-99928-11-41-2
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი პირველი ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:109
ISBN:978-99928-11-17-7
ფასი:18 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი მეორე ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:122
ISBN:978-99928-11-61-0
ფასი:18 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:მოსწავლის რვეული
გვერდ.რაოდ.:72
ISBN:978-99928-11-10-8
ფასი:18 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:44
ISBN:978-99928-11-11-5
ფასი:8 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:96
ISBN:978-99928-11-43-6
ფასი:11 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი პირველი ვარიანტი
სახეობა:შემაჯამებელი დავალებები
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-45-0
ფასი:2 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი მეორე ვარიანტი
სახეობა:შემაჯამებელი დავალებები
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-46-7
ფასი:2 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:220
ISBN:978-99928-11-47-4
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი პირველი ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:117
ISBN:978-99928-11-16-0
ფასი:18 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი მეორე ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:109
ISBN:978-99928-11-49-8
ფასი:18 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:მოსწავლის რვეული
გვერდ.რაოდ.:74
ISBN:978-99928-11-28-3
ფასი:13 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:44
ISBN:978-99928-11-18-4
ფასი:8 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:96
ISBN:978-99928-11-55-9
ფასი:11 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი პირველი ვარიანტი
სახეობა:შემაჯამებელი დავალებები
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-19-1
ფასი:2 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი მეორე ვარიანტი
სახეობა:შემაჯამებელი დავალებები
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-20-7
ფასი:2 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:208
ISBN:978-99928-11-29-0
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა 4 კლასი პირველი ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:123
ISBN:978-99928-11-30-6
ფასი:18 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი მეორე ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:112
ISBN:978-99928-11-36-8
ფასი:18 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:მოსწავლის რვეული
გვერდ.რაოდ.:80
ISBN:978-99928-11-33-7
ფასი:13 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:72
ISBN:978-99928-11-32-0
ფასი:8 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:100
ISBN:978-99928-11-57-3
ფასი:11 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი პირველი ვარიანტი
სახეობა:შემაჯამაბელი დავალებები
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-34-4
ფასი:2 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი მეორე ვარიანტი
სახეობა:შემაჯამებელი დავალებები
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-34-4
ფასი:2 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:200
ISBN:978-99928-11-31-3
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი პირველი ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:121
ISBN:978-99928-11-51-1
ფასი:18 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი მეორე ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:119
ISBN:978-99928-11-38-2
ფასი:18 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:60
ISBN:978-99928-11-56-6
ფასი:8 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:120
ISBN:978-99928-11-68-9
ფასი:13 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი პირველი ვარიანტი
სახეობა:შემაჯამებელი დავალებები
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-54-2
ფასი:2 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი მეორე ვარიანტი
სახეობა:შემაჯამებელი დავალებები
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-54-3
ფასი:2 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:216
ISBN:978-99928-11-52-8
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი პირველი ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:124
ISBN:978-99928-11-85-0
ფასი:18 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი მეორე ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:115
ISBN:978-99928-11-39-9
ფასი:18 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:64
ISBN:978-99928-11-65-8
ფასი:8 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი პირველი ვარიანტი
სახეობა:შემაჯამებელი დავალებები
გვერდ.რაოდ.:24
ISBN:978-99928-11-66-5
ფასი:2 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი მეორე ვარიანტი
სახეობა:შემაჯამებელი დავალებები
გვერდ.რაოდ.:24
ISBN:978-99928-11-67-2
ფასი:2 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ი რუხაძე, ა.ფურცელაძე, ლ.ტრაპაიძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:120
ISBN:978-99928-11-69-6
ფასი:13 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:168
ISBN:978-99928-11-59-7
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 7 კლასი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:292
ISBN:978-99928-11-75-7
ფასი:
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 7 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი, ელექტრონული ვერსია
გვერდ.რაოდ.:133
ISBN:978-99928-11-89-4
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 8 კლასი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:280
ISBN:978-99928-11-76-4
ფასი:22 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 8 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი, ელექტრონული ვერსია
გვერდ.რაოდ.:123
ISBN:978-99928-11-90-0
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 9 კლასი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:296
ISBN:978-99928-11-77-1
ფასი:22 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 9 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი, ელექტრონული ვერსია
გვერდ.რაოდ.:147
ISBN:978-99928-11-91-7
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 10 კლასი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:300
ISBN:978-99928-11-78-8
ფასი:22 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 10 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი, ელექტრონული ვერსია
გვერდ.რაოდ.:136
ISBN:978-99928-11-92-4
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 11 კლასი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:332
ISBN:978-99928-11-79-5
ფასი:22 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 11 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი, ელექტრონული ვერსია
გვერდ.რაოდ.:134
ISBN:978-99928-11-93-1
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 12 კლასი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი, ელექტრონული ვერსია
გვერდ.რაოდ.:328
ISBN:978-99928-11-80-1
ფასი:
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 12 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი, ელექტრონული ვერსია
გვერდ.რაოდ.:124
ISBN:978-99928-11-94-8
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ი. რუხაძე, ნ. აბაკელია
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი, ძველი გამოცემა
გვერდ.რაოდ.:152
ISBN:978-99928-11-00-5
ფასი:14 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი 1 ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი, ძველი გამოცემა
გვერდ.რაოდ.:112
ISBN:978-99928-11-44-7
ფასი:14 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი 2 ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი, ძველი გამოცემა
გვერდ.რაოდ.:124
ISBN:978-99928-11-88-9
ფასი:14 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი 1 ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი, ძველი გამოცემა
გვერდ.რაოდ.:112
ISBN:978-99928-11-37-4
ფასი:14 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი 2 ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი, ძველი გამოცემა
გვერდ.რაოდ.:124
ISBN:978-99928-11-02-1
ფასი:14 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი, ძველი გამოცემა
გვერდ.რაოდ.:200
ISBN:978-99928-11-01-3
ფასი:14 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:ჩემი წიგნი რიცხვებისა და ფიგურების შესახებ
სახეობა:5-6 წელი
გვერდ.რაოდ.:40
ISBN:978-99928-11-83-2
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:ჩემი წიგნი რიცხვებისა და ფიგურების შესახებ
სახეობა:4-5 წელი
გვერდ.რაოდ.:36
ISBN:978-99928-11-82-5
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:ჩემი წიგნი რიცხვებისა და ფიგურების შესახებ
სახეობა:3-4 წელი
გვერდ.რაოდ.:36
ISBN:978-99928-11-81-8
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...