ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:სახელმძღვანელო
გვერდ.რაოდ.:160
ISBN:978-99928-11-40-5
ფასი:14 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:სავარჯიშო რვეული
გვერდ.რაოდ.:72
ISBN:978-99928-11-64-1
ფასი:7 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:ტესტების რვეული
გვერდ.რაოდ.:36
ISBN:978-99928-11-63-3
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:56
ISBN:978-99928-11-42-9
ფასი:7 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:მათემატიკის რვეული
გვერდ.რაოდ.:64
ISBN:978-99928-11-63-3
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:სახელმძღვანელო
გვერდ.რაოდ.:224
ISBN:978-99928-11-17-7
ფასი:14 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:სავარჯიშო რვეული
გვერდ.რაოდ.:72
ISBN:978-99928-11-10-8
ფასი:7 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:44
ISBN:978-99928-11-11-5
ფასი:5,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:96
ISBN:978-99928-11-43-6
ფასი:7,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:მათემატიკის რვეული (I ვარიანტი)
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-45-0
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:მათემატიკის რვეული (II ვარიანტი)
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-46-7
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:სახელმძღვანელო
გვერდ.რაოდ.:220
ISBN:978-99928-11-16-0
ფასი:14 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:სავარჯიშო რვეული
გვერდ.რაოდ.:76
ISBN:978-99928-11-28-3
ფასი:7 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:44
ISBN:978-99928-11-18-4
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:96
ISBN:978-99928-11-55-9
ფასი:7 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:მათემატიკის რვეული (I ვარიანტი)
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-19-1
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:მათემატიკის რვეული (II ვარიანტი)
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-20-7
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა 4 კლასი
სახეობა:სახელმძღვანელო
გვერდ.რაოდ.:224
ISBN:978-99928-11-30-6
ფასი:14 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:სავარჯიშო რვეული
გვერდ.რაოდ.:80
ISBN:978-99928-11-33-7
ფასი:7 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:72
ISBN:978-99928-11-32-0
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:100
ISBN:978-99928-11-57-3
ფასი:7 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:მათემატიკის რვეული (I ვარიანტი)
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-34-4
ფასი:2 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:მათემატიკის რვეული (II ვარიანტი)
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-34-4
ფასი:2 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი
სახეობა:სახელმძღვანელო
გვერდ.რაოდ.:224
ISBN:978-99928-11-51-1
ფასი:14 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:60
ISBN:978-99928-11-56-6
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი
სახეობა:მათამეტიკის რვეული (I ვარიანტი)
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-54-2
ფასი:2 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი
სახეობა:მათამეტიკის რვეული (II ვარიანტი)
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-53-5
ფასი:2 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ი რუხაძე, თ.ჭყონია, მ.თევდორაშვილი
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:120
ISBN:978-99928-11-68-9
ფასი:7 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი
სახეობა:სახელმძღვანელო
გვერდ.რაოდ.:224
ISBN:978-99928-11-85-0
ფასი:14 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:64
ISBN:978-99928-11-65-8
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი
სახეობა:მათემატიკის რვეული (I ვარიანტი)
გვერდ.რაოდ.:24
ISBN:978-99928-11-66-5
ფასი:2 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი
სახეობა:მათემატიკის რვეული (II ვარიანტი)
გვერდ.რაოდ.:24
ISBN:978-99928-11-67-2
ფასი:2 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ი რუხაძე, ა.ფურცელაძე, ლ.ტრაპაიძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:120
ISBN:978-99928-11-69-6
ფასი:7 ლარი
ვრცლად...