ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი, 1 + 2 ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:87 + 80
ISBN:978-99928-11-40-5
ფასი:8,5 ლ. + 8,5 ლ.
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:მოსწავლის რვეული
გვერდ.რაოდ.:72
ISBN:978-99928-11-64-1
ფასი:7,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:36
ISBN:978-99928-11-63-3
ფასი:6 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:56
ISBN:978-99928-11-42-9
ფასი:8 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:რვეული საკლასო წერისათვის
გვერდ.რაოდ.:64
ISBN:978-99928-11-63-3
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი I + II ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:109 + 122
ISBN:978-99928-11-17-7
ფასი:8,5 ლ. + 8,5 ლ.
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:მოსწავლის რვეული
გვერდ.რაოდ.:72
ISBN:978-99928-11-10-8
ფასი:7,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:44
ISBN:978-99928-11-11-5
ფასი:6 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:96
ISBN:978-99928-11-43-6
ფასი:8 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:მათემატიკის რვეული (I ვარიანტი)
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-45-0
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:მათემატიკის რვეული (II ვარიანტი)
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-46-7
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი, I + II ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:117 + 109
ISBN:978-99928-11-16-0
ფასი:8,5 ლ. + 8,5 ლ.
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:მოსწავლის რვეული
გვერდ.რაოდ.:74
ISBN:978-99928-11-28-3
ფასი:7,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:44
ISBN:978-99928-11-18-4
ფასი:6 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:96
ISBN:978-99928-11-55-9
ფასი:8 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:მათემატიკის რვეული, I ვარიანტი
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-19-1
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:მათემატიკის რვეული (II ვარიანტი)
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-20-7
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა 4 კლასი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი, I + II ნაწილი
გვერდ.რაოდ.:123 + 112
ISBN:978-99928-11-30-6
ფასი:8,5 ლ. + 8,5 ლ.
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:მოსწავლის რვეული
გვერდ.რაოდ.:80
ISBN:978-99928-11-33-7
ფასი:7,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:72
ISBN:978-99928-11-32-0
ფასი:6 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:100
ISBN:978-99928-11-57-3
ფასი:8 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:შემაჯამაბელი დავალებები, I ვარიანტი
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-34-4
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე, ნაია ბაციკაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:შემაჯამებელი დავალებები, II ვარიანტი
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-34-4
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი, I + II ნაწილი
გვერდ.რაოდ.:121 + 119
ISBN:978-99928-11-51-1
ფასი:8,5 ლ. + 8,5 ლ.
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:60
ISBN:978-99928-11-56-6
ფასი:6 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი
სახეობა:შემაჯამებელი დავალებები, I ვარიანტი
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-54-2
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი
სახეობა:შემაჯამებელი დავალებები, II ვარიანტი
გვერდ.რაოდ.:16
ISBN:978-99928-11-53-5
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ი რუხაძე, თ.ჭყონია, მ.თევდორაშვილი
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:120
ISBN:978-99928-11-68-9
ფასი:8 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი, I + II ნაწილი
გვერდ.რაოდ.:124 + 115
ISBN:978-99928-11-85-0
ფასი:8,5 ლ. + 8,5 ლ.
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი
სახეობა:ტესტური დავალებები
გვერდ.რაოდ.:64
ISBN:978-99928-11-65-8
ფასი:6 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი
სახეობა:შემაჯამებელი დავალებები, I ვარიანტი
გვერდ.რაოდ.:24
ISBN:978-99928-11-66-5
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი
სახეობა:შემაჯამებელი დავალებები, II ვარიანტი
გვერდ.რაოდ.:24
ISBN:978-99928-11-67-2
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ი რუხაძე, ა.ფურცელაძე, ლ.ტრაპაიძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი
სახეობა:დამატებითი სავარჯიშოები
გვერდ.რაოდ.:120
ISBN:978-99928-11-69-6
ფასი:8 ლარი
ვრცლად...