ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:261
ISBN:978-99928-11-41-2
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:220
ISBN:978-99928-11-47-4
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:208
ISBN:978-99928-11-29-0
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:200
ISBN:978-99928-11-31-3
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 5 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:216
ISBN:978-99928-11-52-8
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 6 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი
გვერდ.რაოდ.:168
ISBN:978-99928-11-59-7
ფასი:5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 7 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი, ელექტრონული ვერსია
გვერდ.რაოდ.:133
ISBN:978-99928-11-89-4
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 8 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი, ელექტრონული ვერსია
გვერდ.რაოდ.:123
ISBN:978-99928-11-90-0
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 9 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი, ელექტრონული ვერსია
გვერდ.რაოდ.:147
ISBN:978-99928-11-91-7
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 10 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი, ელექტრონული ვერსია
გვერდ.რაოდ.:136
ISBN:978-99928-11-92-4
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 11 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი, ელექტრონული ვერსია
გვერდ.რაოდ.:134
ISBN:978-99928-11-93-1
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე და ავტორთა ჯგუფი
დასახელება:მათემატიკა, 12 კლასი
სახეობა:მასწავლებლის წიგნი, ელექტრონული ვერსია
გვერდ.რაოდ.:124
ISBN:978-99928-11-94-8
ფასი:2,5 ლარი
ვრცლად...