ავტორი:ი. რუხაძე, ნ. აბაკელია
დასახელება:მათემატიკა, 1 კლასი (ძვ. გამოცემა)
სახეობა:სახელმძღვანელო
გვერდ.რაოდ.:152
ISBN:978-99928-11-00-5
ფასი:9 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი ( I ნაწილი)
სახეობა:სახელმძღვანელო
გვერდ.რაოდ.:112
ISBN:978-99928-11-44-7
ფასი:9 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი ( II ნაწილი)
სახეობა:სახელმძღვანელო
გვერდ.რაოდ.:124
ISBN:978-99928-11-88-9
ფასი:9 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი ( I ნაწილი)
სახეობა:სახელმძღვანელო
გვერდ.რაოდ.:112
ISBN:978-99928-11-37-4
ფასი:9 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 3 კლასი ( II ნაწილი)
სახეობა:სახელმძღვანელო
გვერდ.რაოდ.:124
ISBN:978-99928-11-02-1
ფასი:9 ლარი
ვრცლად...
ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 4 კლასი (ძვ.გამოცემა)
სახეობა:სახელმძღვანელო
გვერდ.რაოდ.:112
ISBN:978-99928-11-01-3
ფასი:9 ლარი
ვრცლად...