გამომცემლობა “პედაგოგიკა” აცხადებს კონკურსს

გამომცემლობა “პედაგოგიკა” აცხადებს კონკურსს საჯარო და კერძო სკოლების იმ მასწავლებლებისათვის, რომლებიც 2015-2016 სასწავლო წლის განმავლობაში გამოიყენებენ “პედაგოგიკის” სახელმძღვანელოებს. კონკურსში გამარჯვებულები დაჯილდოვებიან პრიზებით. გამოგვეხმაურეთ!

სერია "ჩემი წიგნი რიცხვებისა და ფიგურების შესახებ" დაეხმარება სკოლამდელი ასაკის
ბავშვებს, წარმატებით შეისწავლონ მა...

როგორ ვისარგებლოთ ელექტრონული წიგნების სახლით? (იხ. ელექტრონული წიგნების “საბას” საიტი)
 ...

გამომცემლობა “პედაგოგიკა” აცხადებს კონკურსს საჯარო და კერძო სკოლების იმ მასწავლებლებისათვის, რომლები...