თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 15

 

ტელ.: 
(995 32) 2 25 23 39 
555 52 44 66 
577 40 08 49 

 

ელ-ფოსტა:
g.pedagogika@yahoo.com

www.facebook.com/gamomcemlobapedagogika