გამომცემლობა "პედაგოგიკა" შეიქმნა 1994 წელს.

 

გამომცემლობა გამოსცემს სასწავლო, მეთოდურ და სამეცნიერო ლიტერატურას. ჩვენი აუდიტორიაა მოსწავლეები, მათი მშობლები, მასწავლებლები და განათლების სფეროს სპეციალისტები.

 

"პედაგოგიკის"  მიერ გამოცემული სახელმძღვანელოები შექმნილია მაღალკვალიფიციური ავტორების მიერ. სახელმძღვანელოებში გათვალისწინებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის ყველა მოთხოვნა. 

ჩვენი გამოცემები გამოირჩევა თანამედროვე დიზაინითა და საუკეთესო პოლიგრაფიული ხარისხით.

 

ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ მასწავლებელისთვის სასწავლო პროცესის წარმართვა იყოს კომფორტული,  მოსწავლისთვის კი სწავლა - საინტერესო და სახალისო.

ფოტო გალერეა
  • შეხვედრები პედაგოგებთან