ავტორი:ირინა რუხაძე
დასახელება:მათემატიკა, 2 კლასი 2 ნაწილი
სახეობა:მოსწავლის წიგნი, ძველი გამოცემა
გვერდ.რაოდ.:124
ISBN:978-99928-11-88-9
ფასი:10 ლარი

სახელმძღვანელოს თითოეული საგაკვეთილო მასალა გამიზნულია 1-2 აკადემიური მეცადინეობისთვის. კლასთან ერთად, მიზანშეწონილია, საგულდაგულოდ დამუშავდეს 3-4 საკვანძო დავალება, მასალის დანარჩენი ნაწილი მასწავლებელმა შეუძლია გამოიყენოს საკუთარი შეხედულებისამებრ. სახელმძღვანელოში არსებული ყველა დავალების შესრულება არ არის სავალდებულო ყოველი მოსწავლისათვის. თითოეულ მათგანს უფლება აქვს, საპროგრამო მასალა შეისწავლოს თავისი უნარისა და შესაძლებლობების მიხედვით.
სახელმძღვანელო უზრუნველყოფს უმცროსკლასელთა საფუძვლიან მომზადებას მათემატიკაში, განუვითარებს მათ შემეცნებით ინტერესებსა და ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს.